Selvstændig praksis siden 1997 hvor jeg udbyder:

Behandling/Terapi, individuel, par og familier
Organisationsudvikling herunder kollegial respons, supervision og personaletræning.
Undervisning.

Behandling/ terapi: individuel, par og familier i forhold til:

– Sorg-krisereaktioner i forbindelse med tab og trusler om tab.
– Følelsesmæssig kaos, forårsaget af enten personlige relationer og/eller arbejdsmæssige forhold.
– Spiseforstyrrelser.
– Angst og fobier.
– Eksistentielle problemer med livssituationer og omskiftelser.
– Problemer af uddannelsesmæssig karakter.
– Parforholds problemer.
– Mistrivsel og samspilsproblemer i familier.

Organisationsudvikling indenfor:

– Socialsektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren og den private sektor.
– Formålet er at fastholde og omsætte organisationernes mål og værdier til praksis.
– Desuden at forebygge stress, udbrændthed og fastholde og udvikle faglighed.

Undervisning bl.a. indenfor følgende temaer:

– Sorg og tab reaktioner og behandling af disse, hos voksne og børn.
– Kommunikation og samarbejde på institutioner med anbragte børn og unge.
– Børnelinialen (kategorisering og prioritering)
– Barnets normale udvikling og afvigelser bl.a. Tidlig skadede børn og ADHD.
– Psykiatriske diagnoser/ symptomer, forståelse og socialpædagogisk /socialpsykologisk behandling af klienterne.