Velkommen til Psykoterapeut Liv Hillgaard Dowsett


Jeg har drevet selvstændig praksis som psykoterapeut siden 1997. Her udbyder jeg bl.a.:


 • Behandling og terapi (individuel, par og familier)
 • Organisationsudvikling (herunder kollegial respons, supervision og personaletræning)
 • UndervisningBehandling og terapi i forhold til:


 • Sorg-krisereaktioner i forbindelse med tab og trusler om tab
 • Følelsesmæssig kaos, forårsaget af enten personlige relationer og/eller arbejdsmæssige forhold
 • Spiseforstyrrelser
 • Angst og fobier
 • Eksistentielle problemer med livssituationer og omskiftelser
 • Problemer af uddannelsesmæssig karakter
 • Parforholds problemer
 • Mistrivsel og samspilsproblemer i familierOrganisationsudvikling indenfor:


 • Socialsektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren og den private sektor
 • Formålet er at fastholde og omsætte organisationernes mål og værdier til praksis
 • Desuden at forebygge stress, udbrændthed og fastholde og udvikle faglighedUndervisning bl.a. indenfor følgende temaer:


 • Sorg og tab reaktioner og behandling af disse, hos voksne og børn
 • Kommunikation og samarbejde på institutioner med anbragte børn og unge
 • Børnelinialen (kategorisering og prioritering)
 • Barnets normale udvikling og afvigelser bl.a. Tidlig skadede børn og ADHD
 • Psykiatriske diagnoser/ symptomer, forståelse og socialpædagogisk /socialpsykologisk behandling af klienterne