Organisationsudvikling


Det er igennem de sidste år blevet tiltagende nødvendigt for organisationerne  at arbejde med  egen udvikling.

Der er skærpede krav fra samfundsside om øget effektivitet, fleksibilitet, omstillingsparathed, nedskæringer og øget økonomisk bevidsthed.


For at kunne forholde sig til disse realiteter og betingelser må organisationen, kontinuerligt, forholde sig til de daglige udfordringer den bliver stillet overfor. Derfor er arbejdet med organisationsudvikling en dynamisk proces på mange niveauer.

Det kræver at leder og ansatte opbygger en fælles ansvarlighed og pionerånd. Det er vigtigt, at der udvikles  solidaritetsfølelse for at kunne skabe udvikling i organisationen. Det kræver mange forskellige kvalifikationer og kompetencer af såvel den enkelte, som af gruppen og ikke mindst af lederen.

Der skal arbejdes med f. eks prioritering, rationalisering, mødestruktur/indhold, personaleudvikling under ansvar ift. den økonomiske ramme.


Der er udviklet forskellige programmer til at skabe udvikling i organisationer. Disse programmer har til hensigt at målrette udviklingsindsatsen.  Hvert program har sin særlige indgangsvinkel ift. udviklingsområdet i organisationen.

Se organisationsprogram (vaskemaskineprogram). De programmer jeg, hovedsagelig  benytter er: Kollegial respons,Supervision, Personaletræning .

Samtlige metoder kan være med til at forebygge og mindske stress og udbrændthedsfølelse. Målet er at øge de ansattes forståelse af organisationens rammer, mål og midler samt tydeliggøre lederens og medarbejdernes, faglige kompetancer samt tydeligegøre de muligheder og begrænsninger som ligger indenfor organisationens rammer.


Du kan her læse mere om


  • Kollegial respons
  • Supervision, individuel og kollegialt
  • Personaletræning