Kollegial respons


Kollegial respons er en metode, hvor kollegaer i en arbejdsenhed giver hinanden faglig respons og giver handle forslag, udfra eget faglig ståsted. Målet er at identificere den individuelles faglige ressourcer og hæve gruppens faglige niveau. Kollegial respons kan være en forløber for supervision.


For at kunne etablere et forløb med kollegial respons, skal de ansatte modtage undervisning i metoden samt prøve modellen under vejledning. De ansatte vil herefter kunne udføre kollegial respons selvstændigt.


Supervision og kollegial respons er begge metoder som kræver en viden om faglig kommunikation. Metoderne søger at styrke og udvikle det individuelle som det fælles faglige niveau i organisationen.