Personaletræning


Formålet er at opkvalificere organisationens ansatte.  Der arbejdes på, at de intentioner, der fremgår af organisationens beskrevne mål og værdier, kommer til at hænge sammen med praksis. Der arbejdes endvidere med at forbedre de interpersonelle samarbejdsrelationer, herunder lægges vægt på konflikthåndtering.


Ved vellykkede forløb effektiviseres arbejdsindsatsen og arbejdsglæden stiger.


Personaletræning fordrer at lederen deltager sammen med personalet.


Da alle, leder og ansatte, er underlagt, de i organisationen, etablerede normer og reelle magt strukturer i dagligdagen, er det nødvendigt, at det er en udefra kommende  og uafhængig personaletræner, der forestår personaletræningen. Dette for at skabe et nuanceret og objektivt billede af institutionen og interaktionen imellem de ansatte.


Personaletræning kan afholdes i forhold til akutte problemstillinger, eller et planlagt forløb. Organisationen kan også vælge ”service” eftersyn en til to gange årligt.