Supervision


Supervision er en intensiv læringsproces, og anvendes som et effektivt arbejdsredskab i såvel en individuel som en organisatorisk opkvalificering.


Supervision kan også bidrage til at nedsætte stressrelateret sygdom og udtrætning. Supervision fungerer også som kvalitetssikring i organisationen.


Supervisionen kan foregå individuelt som i gruppe og kan have både fagspecifik og tværfaglig karakter.

Med udgangspunkt i fremlagte sager og formulerede faglige problemstillinger hjælper supervisor supervisenten med at finde frem til kerneområderne.


Der arbejdes på 3 niveauer;  et analytisk niveau, et metodisk niveau og  et personligt niveau. Her igennem får den enkelte medarbejder mulighed for, at blive bevidst om sine faglige kompetencer og sine udviklingsområder. Dette gælder både deres teoretiske viden og deres praktiske handlinger.


Supervision foregår over et længerevarende tidsforløb der aftales imellem leder, supervisor og ansatte . Supervision skal være ledelsesforankret, det betyder bl.a. at lederen understøtter processen ved at sikre at de aftalte tider overholdes. 


Hvis der fremkommer principielle eller overordnede problemstillinger inddrages lederen. Det er supervisors opgave at sikre tavshedspligten ift. gruppemedlemmernes personlige materiale.