Personlig profil


Jeg er født i 1957. Jeg er gift og har to voksne børn.


Jeg har kontinuerligt som sygeplejerske arbejdet med ukendte mennesker som befandt sig i kritiske situationer. Jeg kom tæt på disse mennesker i meget private, dramatiske og traumatiske situationer.


Det var personligt udfordrende både på det rent sygeplejefaglige og det psykologiske område . Det var ekstremt vigtigt, at jeg som professionel, havde den nødvendige faglige viden om traumatiserede menneskers adfærd. Jeg skulle være i stand til hurtigt at skabe overblik, yde målrettet omsorg og pleje ofte i kaotiske situationer.


I hjemmeplejen blev jeg optaget af faserne i vores livsforløb og hvordan vi ældes, vælger at ældes, ønsker at afslutte livet og dødsprocesserne. Her var det vigtigt at have viden inden for blandt andet gerontologi,  genoptræning, kost og ernæring, etik, døden og den døende.


I mit arbejde blev jeg mere og mere optaget at samspillet mellem krop, psyke og sociale relationer på et mere intensivt niveau. Jeg ønskede derfor, at indsatsen skulle indeholde mere end kun den omsorgsgivende og naturvidenskabelige tænkning og handling.


Jeg er kommet frem til, at når man ikke er tilfreds med sin fysiske, psykiske og sociale sundhed og oplever disharmoni i sit indre, påvirkes samtlige organer i hele kroppen, samt følelsesliv og tankeprocesser. Hvis der er disharmoni og dermed ubalance, trækkes der på ens energireserver; man kommer i underskud og der opstår risiko for sygdom. Hvis der er balance, skabes der overskud og energi, hvilket fremmer sundheden.


Det er den tænkning hele min nuværende praksis er baseret på. Endelig er det en evig udfordring for mig, at lede efter aktuelle, teoretiske og praktiske nyskabelser.