Teori og metode


Min tilgang er eklektisk. Det betyder at jeg arbejder udfra forskellige teorier og dermed også metoder.

Jeg lægger vægt på at se mennesket i sin verden. Vi er alle påvirket af livets vilkår og er underlagt, den til enhver tid gældende samfundsorden og de deraf afledte politiske tiltag.


Vi påvirkes af de materielle vilkår f. eks økonomi,  arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Vi påvirkes af daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og af den eksisterende lovgivningen. Vi påvirkes af det nære miljø; familie og slægt, venner og naboer. Alle disse påvirkninger har indflydelse på de valg vi træffer, på godt og ondt. Noget kan vi ændre, andet er uomgængeligt. Under alle omstændigheder skal vi lære at forholde os realistisk og konstruktivt til disse livsbetingelser.


Jeg arbejder på, sammen med klienten, at få disse vilkår til at spille sammen i det enkelte menneskes liv.

Jeg arbejder på at opbygge en relation imellem klienten og mig, da det er et grundlæggende vilkår for udvikling.

Når der aftales et behandlingsforløb varierer det i tidslængde. Forløbet aftales mellem klienten og mig.