Eksistensiel terapi


Eksistentiel psykoterapi udspringer af menneskets konfrontation med tilværelsens grundvilkår. Den lægger sig også op af den dynamiske psykoterapi.


Et individs psykodynamik omfatter forskellige bevidste og ubevidste kræfter, frygtforestillinger, bevæggrunde til tanker, handlinger og følelser. Vores forsvarsmekanismer, som også er en del af vores psykodynamiske kræfter, er med til at afhjælpe det psykologiske konfliktmateriale, som gør os bange, ufri og bundne.


De eksistentielle grundvilkår omhandler: aleneheden, friheden, meningsløsheden og døden og er dybt forbundet med menneskets liv og væren.


Disse eksistentielle vilkår skal vi forholde os til, leve med og skabe vores valg og mening udfra. Det kan blandt andet give følelser af angst, opgivelse, vrede som vi skal lære at håndtere ved at tage stilling  og ansvar.