Familieterapi


Familieterapi henvender sig til hele familien, hvis der opleves mistrivsel hos en eller flere familiemedlemmer.


Jeg ser familier som små økosystemer. De har iboende kræfter, som de klarer sig ved hjælp af. Når økosystemet trues af indre og/eller ydre destruktive kræfter og disse bliver så store, at balancen forrykkes udvikler familiesystemet andre, ofte problematiske, overlevelsesstrategier. Problemerne i familierne viser sig i de måder man er sammen på, de måder man kommunikerer på og de måder man forholder sig til hinanden på, som bliver, overordnet, udviklende og vækstbefordrende eller undertrykkende, vækstfattige altså hovedsagelig konfliktfyldte og disharmoniske.


Mit arbejde er at hjælpe med at skabe et fælles overblik, analysere problemernes karakter og bringe nye handlestrategier i spil, så det enkelte medlem og familiens trivsel og sundhed kan bedres.