Jeg–funktion`s terapi


Er baseret på Bellack`s fortolkning af menneskets Jeg- funktioner der defineres som, den psykologiske kerne og den autonomi, vi udvikler igennem vores opvækst. For at kunne fungere frit, ansvarligt og autentisk skal vi oparbejde nogle egenskaber i os selv og i samspil med omgivelserne. Dette kaldes, at vi udvikler en selv- fornemmelse af, hvem vi er som individ med mønstre og vaner. Disse mønstre er karakteristiske for det enkelte individ.


Nogle af disse mønstre er bevidste andre er ubevidste. Når de er ubevidste, handler vi på en måde som bliver uforståelig og ind imellem destruktivt for os selv.


Jeg arbejder f. eks med realitetstestning, dømmekraft, fornemmelse af virkeligheden og selvet, regulering og kontrol af drift og affekt, tankeprocesser, forsvarsmekanismer.