Kognitiv terapi


En terapiform hvor fokus er på at klarlægge og tydeliggøre forbindelsen mellem tanker, følelser og handling. Dette gøres for at hjælpe klienten til at identificere personlige strategier(måder klienten automatisk tænker og handler på, ud fra de følelser de oplever i den givne situation).


På baggrund at denne viden kan der nu udvikles nye og mere berigende handlestrategier som herigennem vil føre frem til en større tilfredsstillelse i sit liv.