Krop/gestaltterapi


Krop/gestalt terapi er en terapiform, der henvender sig til trængte mennesker, hvis liv ikke fungerer tilfredsstillende. Den er relationsbaseret og tager sit udgangspunkt i hvad der besværliggøre klientens liv i nuet.


Krop/gestalt terapi tager sit udgangspunkt i kroppens signaler og den måde disse signaler bliver tolket på. Gennem en bevidst undersøgelse af de dele(gestalter) man har i sig , kan man opnå en forståelse af sine eksistentielle behov. Dermed får man mulighed for at reagere på en  anderledes og mere hensigtsmæssig måde end tidligere. Dette skaber en større personlig tilfredsstillelse og dermed øges følelsen af og bevidsthed om egen påvirkningskraft(offensivt liv).