Sandlegs terapi(sandplay)


En terapiform der tager afsæt i feltet mellem det bevidste og ubevidste. Klienten skaber sit personlige billede, i en lille sandkasse  ved hjælp af forskellige figurer(objekter), f. eks drager, flasker, træer, blomster, feer, mennesker, skattekister mm.


Disse figurer illustrerer  problemfelter, indsigter og ubevidst viden, ressourcer og håb, i kraft af billedet og tolkningen af såvel det konkrete som det symbolske.


Det er en anden måde at kunne udtrykke sine indre konflikter på, end det sproglige. Det er en særdeles velegnet terapiform for børn og blev oprindelig udviklet til børn.


Alt efter børnenes alder har de en mere eller mindre begrænset sprogudvikling og dermed ordforråd. Derfor er det svært for dem at udtrykke deres problemer via sproget og det er lettere at udtrykke sig igennem legen og billeder.


Denne terapiform er også brugbar overfor voksne der har haft traumatiske oplevelser, før sprogudviklingen, eller hvor de traumatiske hændelser og dermed deres forsvar, blokerer for indsigt, forståelse og dermed en ny viden og handling.


Tolkningen af billedet og den symbolik der fremkommer igennem sandlegen kan gøre, at klienterne er i stand til at opleve nye tankeprocesser dermed opleve forandrede følelser og skabe nye handle kompetencer.