Undervisning


Eksempler på temaer:


  • Sorg og tab hos voksne og børn.
  • Kommunikation og samarbejde på institutioner med anbragte børn og unge.
  • Børnelinealen (kategorisering og prioritering)
  • Barnets normale udvikling og afvigelser bl.a. Tidlig skadede børn  og ADHD.
  • Psykiatriske  diagnoser/ symptomer, forståelsen  og socialpædagogisk /socialpsykologisk behandlingen af klienterne.


Undervisningens formål er at opkvalificere medarbejdernes faglige viden, som kræves for professionelt, at kunne varetage arbejdet.


De efterspurgte undervisningstemaer lægger op til forskellige undervisningsmetoder. De varianter der har indflydelse på metoderne er: gruppen/ gruppesammensætningen, allerede eksisterende viden indenfor temaet, ønsker om øvelse i at omsætte teorier og refleksioner i praksisøvelser mv. Jeg benytter derfor forskellige undervisningsmetoder så som; forelæsning, gruppebaseret undervisning, dialogbaseret undervisning, rollespil og casebaseret undervisning.